Interaktiva berättelser på PulpTales.se


Vi kallar Yabot för ”berättelseförlaget”, det innebär att vi sätter berättelsen före mediet den presenteras på – papper, e-bok eller ljud. I höst presenterar vi PulpTales.se, en plattform för interaktiva berättelser i alla genrer. Håll utkik på PulpTales.se. Där finns också information om du vill skriva interaktiva berättelser.

Vi är alla olika och det är ju fantastiskt, eller hur? Varför inte låta berättelserna vi läser spegla detta?

Mats Ingelborn, vd Yabot AB

Interaktiva berättelser är berättelser där läsaren kan vara med och, i viss utsträckning, bestämma handlingen. Det vanligaste är att läsaren presenteras med val som tar berättelsen åt olika håll. En interaktiv berättelse har därför flera parallella historier och kan även ha olika slut.

En traditionell berättelse kan liknas vid en väg, om än ibland slingrig, där läsaren leds framåt av författaren, får uppleva förutbestämda händelser som leder till ett absolut slut. I den interaktiva berättelsen kan läsaren välja olika riktningar vid varje vägskäl och få olika upplevelser vid olika läsningar, och till och med nå olika slut.

Ibland tar den interaktiva berättelsen även in moment från spelvärlden och låter läsaren få poäng, göra olika val beroende på vad som tidigare utförts eller göra saker på tid.

PulpTales.se kommer Yabot att tillhandahålla interaktiva berättelser.

Liknande titlar