Är e-böcker miljösmarta?


Ett hugga ner träd, processa pappersmassa och trycka böcker måste väl vara sämre än att ladda ner och läsa på en e-bokläsare. eller?

E-boken har fortfarande inte riktigt slagit i Sverige och hos oss på Yabot står e-böckarna för mindre än 5 % av antalet sålda böcker (ej inräknat bibliotekslån och streaming).

Vi hittade en studie från USA som säger att trycka en bok producerar 7.5 kilogram koldioxid och kräver 2 kilowatt timmar energi. Motsvarande för att producera en e-bokläsare är 29.5 kilogram koldioxid och 100 kilowatt timmar.

Detta betyder i sin enkelhet att om du läser ungefär 50 stycken e-böcker är det miljösmartare än tryckta böcker. Eller?

Det beror också på var de tryckta böckerna kommer från. Många böcker i Sverige trycks i Baltikum eller Polen och de flesta e-bokläsare tillverkas i Kina.

Det är också viktigt att du återvinner din e-bokläsare ordentligt när den ska kasseras. Tänk på att det vid tillverkning av e-bokläsaren används en del giftiga kemikalier.

Om du läser e-bok på din mobil, dator eller surfplatta blir e-boken ännu mer miljösmart eftersom enheten du läser på används till annat också.

E-boken är alltså miljösmartare om du går ”all-in” (bara läser e-böcker), använder din e-bokläsare till minst 50 böcker och återvinner den.

Liknande titlar